2020-02-17

quotation of the week no. 08/2020

“Time is a created thing. To say 'I don't have time' is to say 'I don't want to'.”

                               Laozi             

I wish you serene sense of urgency.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz