2019-07-01

quotation of the week no. 27/2019

“Maxim for life: You get treated in life the way you teach people to treat you.”

                               Wayne Dyer              

I wish you straightness.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz