2018-06-11

quotation of the week no. 24/2018

“When you doubt your power, you give power to your doubt.”

                               Honore de Balzac            

I wish you powerful clarity.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz